Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds verzamelt kapitaal van vele beleggers die zelf geen tijd of zin hebben om individueel te beleggen. Het totale kapitaal wordt het fondsvermogen genoemd. De fondsmanager beheert deze gezamenlijke portefeuille, selecteert de investeringen en zorgt voor een juiste spreiding van asset classes. Al zijn er ook veel beleggingsfondsen die zich richten op een bepaalde asset class, zoals aandelen of obligaties of juist op een bepaalde sector in de economie, bijvoorbeeld telefonie of de olie-industrie. Elk beleggingsfonds heeft een eigen strategie en risicoprofiel.

Voordelen van beleggingsfondsen

Omdat veel individuele beleggers de financiële middelen ontberen, biedt een beleggingsfonds de kans om met een gering kapitaal toch mee te profiteren van de resultaten.

Daarnaast hoef je bij het investeren in een beleggingsfonds niet zelf actief te handelen, financieel nieuws en economische updates te volgen en analyseren; dit neemt de fondsmanager allemaal uit handen.

Nadelen van beleggingsfondsen

Als grote nadeel worden vaak de verschillende en (hoge) kosten van beleggingsfondsen genoemd. Hieronder sommen we de meest gangbare kosten op.

 • Beheerkosten (management fee)

Beheerkosten zijn een vergoeding voor het vermogensbeheer dat een beleggingsfonds op zich neemt. Deze beheerkosten verschillen per beleggingsfonds, mede doordat de ene portefeuille moeilijker te beheren is dan de andere. Ongeacht of er wel of geen winst wordt gemaakt, zijn beheerkosten een jaarlijks percentage van het ingelegde kapitaal. Naarmate het ingelegde kapitaal groter is, dalen de beheerkosten vaak.

 • Servicekosten

Servicekosten houden niet direct verband met het beleggen zelf, maar zijn bijvoorbeeld kosten die een beleggingsfonds maakt voor accountants, administratie en marketing. Vaak worden servicekosten in het koersfonds verrekend en betreft het dus een indirecte betaling door de belegger.

 • Performance fee
  Beleggingsfondsen maken ook vaak gebruik van een performance fee. Dit is een procentuele vergoeding voor het beleggingsfonds wanneer het beter presteert dan een afgesproken benchmark, zoals bijvoorbeeld een aandelenindex.

Alle tot nu toe vermelde kosten voor het beheren van een beleggingsfonds vallen onder de noemer: Total Expense Ratio (TER).

 Transactiekosten

 • Naast de TER worden ook transactiekosten gemaakt voor de aan- en verkoop van beleggingsproducten in de portefeuille.

 Risico’s

Ieder beleggingsfonds heeft een risicoprofiel waarin de mate van ‘risk appetite’ naar voren komt. Bij veelvuldig gebruik van hefboomproducten (zie elders op deze site voor meer informatie) zal het risicoprofiel hoger liggen dan bij een beleggingsfonds dat alleen in staatsobligaties handelt.

We zetten hier de algemene risico’s van beleggingsfondsen op een rijtje.

 • Koersrisico
  Met beleggingsfondsen loop je net als bij alle beleggingen koersrisico. De waarde van een beleggingsfonds kan dalen als de koersen van de financiële producten uit de portefeuille dalen.
 • Debiteurenrisico
  Bij een eventueel faillissement van een bedrijf dat in de portefeuille van het beleggingsfonds zit, kan het fonds zelf ook in de problemen komen. Je hebt geen enkele garantie dat je het geïnvesteerde geld terug krijgt. Al is de kans op debiteurenrisico een stuk kleiner dan bij beleggingen in individuele aandelen, omdat een fonds vaak spreidt en belegt in meerdere bedrijven.
 • Liquiditeitsrisico
  Belegt een fonds in illiquide beleggingsproducten, die dus niet veel verhandeld worden, dan kan een beleggingsfonds niet gemakkelijk geld vrijmaken om (op korte termijn) aan financiële verplichtingen of teruggave van inleg te voldoen.
 • Risico in een sector of geografisch gebied
  De waarde van een beleggingsfonds in een specifiek geografisch gebied of een specifieke sector is gevoelig voor ontwikkelingen in die regio of sector. De koers van een beleggingsfonds dat zich bijvoorbeeld specialiseert in de olie-industrie zal een nauwe correlatie hebben met de olieprijs. En een beleggingsfonds dat bijvoorbeeld in het Caribische gebied belegt zal door heftige orkanen in die regio ook in de fondskoers getroffen worden.
 • Renterisico
  Ondanks dat het renterisico niet hoog is, kan over het algemeen gesteld worden dat een renteverhoging een negatieve invloed heeft op de koersontwikkeling van beleggingsfondsen die in aandelen beleggen en een renteverlaging een positieve.