CFD (Contract For Difference)

Handel in CFD’s

CFD staat voor Contract for Difference en is een afgeleid beleggingsproduct, ook wel financieel derivaat genoemd, waarbij de waarde afhangt van een onderliggend product. Die onderliggende waarde kan bijvoorbeeld zijn: een aandeel, een aandelenindex, een valutapaar of een grondstof.

Met CFD handel wordt dus niet de daadwerkelijke, onderliggende waarde ge- of verkocht. Een CFD is een deal waarbij 2 partijen afspreken om het waardeverschil van het onderliggende product tussen het moment van aan- of verkoop en een toekomstig tijdstip te verrekenen. Geen van de beide partijen wordt fysiek eigenaar van het onderliggende product; het betreft een contractuele verbintenis, waarbij alleen winst of verlies wordt verrekend tussen beide partijen. Partijen vinden elkaar door tussenkomst van brokers (makelaars).

CFD handel werkt met een hefboomwerking

Bij de handel in CFD’s krijg je te maken met een hefboomwerking, wat betekent dat je met een bepaalde inleg een grotere positie kunt innemen dan het geval zou zijn als je de onderliggende waarde zelf zou verhandelen. Omdat alleen winst en verlies worden verrekend aan het einde van elke handelsdag op basis van een slotkoers, is de enige vereiste dat je genoeg marge op de rekening van een broker hebt staan om aan eventuele verliesverplichtingen te voldoen.

De grootte van de hefboom van een CFD hangt af van de historische koersontwikkeling van de onderliggende waarde en de marktomstandigheden. Als grondregel kun je hier aanhouden dat hoe groter de koersschommelingen (hoge volatiliteit) en hoe slechter de marktomstandigheden, hoe lager de hefboom zal zijn; de kans op verliezen is bij een hoge mate van beweeglijkheid groter dan bij een onderliggende waarde die minder heftig beweegt. Slechte marktomstandigheden met bijvoorbeeld weinig liquiditeit kunnen ook bijdragen aan onvoorspelbare uitslagen in de koers van een onderliggend product.

In die gevallen moet meer marge worden aangehouden op de rekening en wordt de hefboom naar beneden bijgesteld.

Handel in CFD’s: een voorbeeld ter verduidelijking

Stel dat je bij een broker een CFD op aandeel A (het onderliggende product) koopt omdat je een koersstijging verwacht. Aandeel A handelt op €50,00. De hefboom die de broker hanteert is op 20 gezet, wat betekent dat de totale omvang van jouw deal 20 keer groter mag zijn dan wat je op de margerekening bij de broker moeten hebben staat. Verder is bekend dat één CFD goed is voor 100 aandelen A. Dan moet je in ieder geval (100 x 50,00)/20 = €250,- op de margerekening hebben staan, dat is je benodigde kapitaal. Je ziet dat dit dus 20 keer minder is dan het kapitaal dat je nodig zou hebben gehad als je 100 aandelen A fysiek zou hebben aangekocht (100 x 50 = € 5.000,-).

Stel dat aandeel A 3% stijgt naar €51,50 en je besluit de CFD te verkopen, dan is een winst gerealiseerd van €1,50 x 100 = €150,-, oftewel een rendement van  150/250 * 100 = 60%. Een stijging van 3% van het onderliggende product resulteert in een stijging van 60% op deze CFD, dat komt door de hefboom van 20.

Voor- en nadelen van CFD handel

Zoals we in bovenstaand voorbeeld hebben kunnen zien, is een van de voordelen dat je met de handel in CFD’s hoge rendementen kunt behalen door de hefboomwerking en dat je met een relatief kleine inleg snel, veel geld kunt verdienen. Daarnaast kan op handelsdagen (dus niet in de weekenden) 24 uur per dag worden gehandeld in CFD´s (niet bij bijvoorbeeld de aandelenmarkten, die openings- en sluitingstijden hebben). Een ander voordeel is dat je met de handel in CFD’s geld kunt verdienen in zowel een stijgende als een dalende markt; long of short gaan is beide toegestaan (niet bij bijvoorbeeld aandelen; die mag je niet verkopen als je ze niet in bezit hebt, ‘naakt short gaan’ is hier verboden).

Het eerstgenoemde voordeel brengt ook meteen het belangrijkste nadeel met zich mee. De hoge rendementen die je door de hefboomwerking in de CFD handel kunt halen, brengt tevens de kans op hoge verliezen met zich mee. Handel gedisciplineerd en pak op tijd je verlies!