Optiestrategieën

Als je weet wat call en put opties zijn kun je met optiestrategieën aan de slag.

Een optiestrategie is een combinatie van het kopen en/of schrijven (verkopen) van call en/of put opties waarmee je kunt speculeren op verwachte koersbewegingen van de onderliggende waarde of waarmee je een bestaande beleggingsportfolio kunt beschermen. Een optiestrategie geeft je meer mogelijkheden dan het handelen in alleen een call of put optie.

Met het gebruik van combinaties van verschillende opties kun je totale premiekosten omlaag brengen of zelfs netto een premie ontvangen. Wees je er wel van bewust dat de risico’s met opties en optiestrategieën groot kunnen zijn. Wanneer je met opties en optiestrategieën gaat beleggen, handel je met een hefboom: met een kleinere inleg dan nodig zou zijn voor het kopen van de onderliggende waarde van de optie zelf, kun je dezelfde grootte van positie innemen. Hieraan verbonden zit de kans op procentueel veel hogere winsten, maar natuurlijk ook het risico op procentueel veel grotere verliezen dan het geval zou zijn met een positie in de onderliggende waarde.

Daarnaast moet je goed in je achterhoofd houden dat het kopen van een optie een recht geeft, maar het schrijven van een optie een plicht met zich meebrengt. De risico’s bij optiestrategieën waar ook opties geschreven worden kunnen dus toenemen.

De bekendste optiestrategieën op een rijtje

  • Call spread
  • Put spread
  • Straddle
  • Strangle
  • Butterfly
  • Condor

Hieronder bespreken we kort elke strategie, ondersteund met een grafische weergave, waarbij telkens op de horizontale as de prijs van de onderliggende waarde op expiratiedatum wordt weergegeven en op de verticale as de kosten/baten van de strategie.

De optiestrategieën worden besproken vanuit het oogpunt dat ze long worden gegaan.

Call spread

Een Call spread is het tegelijkertijd kopen en schrijven van eenzelfde aantal call opties, met eenzelfde expiratiedatum maar met verschillende uitoefenprijzen. De call optie die wordt gekocht heeft een lagere uitoefenprijs dan de call optie die wordt geschreven. Bij een Call spread verwacht je dat de onderliggende waarde gaat stijgen, maar om de premiekosten te drukken geef je een stukje winstpotentie af in ruil voor premie die je ontvangt voor de geschreven call optie.

In beeld ziet deze strategie er als volgt uit:

Call spread optiestrategie

Put spread

Een Put spread is het tegelijkertijd kopen en schrijven van eenzelfde aantal put opties, met eenzelfde expiratiedatum maar met verschillende uitoefenprijzen. De put optie die wordt gekocht heeft een hogere uitoefenprijs dan de put optie die wordt geschreven. Bij een Put spread verwacht je dat de onderliggende waarde gaat dalen, maar om de premiekosten te drukken geef je een stukje winstpotentie af in ruil voor premie die je ontvangt voor de geschreven put optie.

In beeld ziet deze strategie er als volgt uit:

Put Spread optiestrategie

Straddle

Een Straddle is het tegelijkertijd kopen van eenzelfde aantal call en put opties met eenzelfde expiratiedatum en met dezelfde uitoefenprijs. Bij een Straddle verwacht je een (hevige) koersbeweging van de onderliggende waarde, maar weet je niet op dit omhoog of juist omlaag is. Je koopt dus eigenlijk volatiliteit (beweeglijkheid).

In beeld ziet deze strategie er als volgt uit:

Straddle optiestrategie

Strangle

Een Strangle is het tegelijkertijd kopen van eenzelfde aantal call en put optie, met eenzelfde expiratiedatum maar met verschillende uitoefenprijzen. De call optie die wordt gekocht heeft een hogere uitoefenprijs dan de put optie die wordt gekocht.

In beeld ziet deze strategie er als volgt uit:

Strangle optiestrategie

Deze optiestrategie is goedkoper dan de hierboven besproken Straddle. Je betaalt minder premie, maar de onderliggende waarde moet heviger bewegen om geld te gaan verdienen.

Butterfly

Een Butterfly is het tegelijkertijd kopen van eenzelfde aantal call en put opties met eenzelfde expiratiedatum en met dezelfde uitoefenprijs. Tevens schrijf je eenzelfde aantal call en put opties, waarbij de call optie die wordt geschreven een hogere uitoefenprijs heeft dan de call optie die wordt gekocht en waarbij de put optie die wordt geschreven een lagere uitoefenprijs heeft dan de put optie die wordt gekocht.

In beeld ziet deze strategie er als volgt uit:

butterfly optiestrategie

Deze optiestrategie is goedkoper dan de hierboven besproken Straddle. Je betaalt in totaal minder premie door de premieontvangst van de geschreven opties, maar je geeft een stukje winstpotentie af: deze is aan de boven- en onderkant begrensd.

Condor

Een Condor is het tegelijkertijd kopen van eenzelfde aantal call en put opties met eenzelfde expiratiedatum maar met verschillende uitoefenprijzen. De call optie die wordt gekocht heeft een hogere uitoefenprijs dan de put optie die wordt gekocht. Tevens schrijf je eenzelfde aantal call en put opties, waarbij de call optie die wordt geschreven een hogere uitoefenprijs heeft dan de call optie die wordt gekocht en waarbij de put optie die wordt geschreven een lagere uitoefenprijs heeft dan de put optie die wordt gekocht.

In beeld ziet deze strategie er als volgt uit:

condor optiestrategie

Deze optiestrategie is een combinatie van een Butterfly en een Strangle. Je geeft een stukje winstpotentie af (in ruil voor ontvangen premies van de geschreven opties) die aan de boven- en onderkant begrensd is. Tevens moet de onderliggende waarde heviger bewegen om geld te gaan verdienen.