Technische analyse

Technische analyse

Technische analyse baseert zich bij het voorspellen van een koersontwikkeling van een financieel product op het historisch koersverloop van dat financieel product. Dus, ondanks dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, houdt technische analyse zich hier wel mee bezig. Bij technische analyse wordt veel gebruik gemaakt van grafieken en indicatoren, waarover zo dadelijk meer.

Naast technische analyse wordt ook fundamentele analyse (zie verder op deze site ons artikel ‘Fundamentele analyse’) veel gebruikt als methode om koersen te voorspellen. Fundamentele analyse baseert zich niet op het koersverloop uit het verleden, maar gebruikt huidige en toekomstige ontwikkelingen, financiële cijfers en economisch nieuws dat dagelijks uitkomt.

Het doel van technische analyse

Het uiteindelijke doel van technische analyse  is het juist voorspellen of inschatten van toekomstige koersontwikkelingen van een financieel product. Dit kan bijvoorbeeld een aandeel zijn, een beursindex, een commodity, een obligatie of valutapaar. Naast de voorspellende waarde heeft technische analyse nog een ander doel: het bepalen van in- en uitstapniveaus. Dus op welk prijsniveau opent u een positie en op welk niveau sluit u de positie. Het sluiten van de positie kan met winst of verlies gebeuren, waarbij een goede, gedisciplineerde technisch analist altijd beide uitstapniveaus van te voren bepaalt.

Technische analyse uitgelegd

Uit het historisch koersverloop van een financieel product valt veel informatie te halen: wat handelsvolumes, trend (omhoog, omlaag of een zijwaartse beweging), in welk tijdsbestek en meer.

Technische analyse gaat ervan uit dat alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de onderliggende prijs al in de koers ‘ingeprijsd’ zitten en bij bekendmaking niet meer van invloed zouden moeten zijn op die koers. Daarnaast is een belangrijke eigenschap bij technische analyse dat de geschiedenis zich vaak herhaalt. Grafieken en indicatoren helpen technische analyse letterlijk in kaart te brengen.

Grafieken

Grafieken geven het historisch koersverloop grafisch weer, waarin technisch analisten op zoek gaan naar patronen. Allereerst moet een tijdspanne worden bepaald: per minuut, uur, dag, week, maand of jaar.  Grafieken kunnen gemaakt worden in verschillende weergaves, waaronder linecharts, barcharts en (gekleurde) candlesticks. Die laatste geeft per geselecteerde periode de hoogste en laagste koers, de openingskoers en de slotkoers weer. Een rode candlestick duidt op een lagere slot- dan openingskoers, een groene vice versa.

De patronen in grafieken geven een opwaartse, neerwaartse of zijdelingse beweging aan. Wanneer lijnen worden getrokken op de laagste koersen, spreek je over steunlijnen: elke keer als de koers daarnaar toe gaat wordt die koers ondersteund door dat niveau en beweegt vanaf die lijn weer terug omhoog. Een lijn die wordt getrokken op de hoogste koersen heet een weerstandslijn: elke keer als de koers daarnaar toe beweegt ondervindt die koers weerstand om hoger te gaan en beweegt vanaf die lijn weer terug omlaag.

De trend is de richting waarin een koers zich beweegt in een grafiek. Een opwaartse trend laat in het koersverloop telkens hogere ‘toppen’ en hogere ‘bodems’ zien, een neergaande trend lagere. Bij een zijdelingse beweging blijven de toppen en bodems ongeveer gelijk in de tijdsperiode en beweegt de koers zich in een prijsrange die wordt gedefinieerd door diezelfde toppen en bodems.

Een tekening van een opwaartse trend ter verduidelijking:

Resistance is weerstand, support is steun.

Resistance is weerstand, support is steun.

Indicatoren

Indicatoren hebben een signalerende functie en geven daarmee een aanwijzing. We bespreken hier drie van de meest voorkomende indicatoren in technische analyse en leggen uit welk signaal ermee wordt afgegeven.

 • Fibonacci niveaus
  Fibonacci (de bijnaam van de Italiaanse ontdekker Leonardo van Pisa) is een indicator die is gebaseerd op een wiskundige reeks van getallen. Zonder Fibonacci hier tot in detail uit te leggen, is het voor u van belang dat de financiële markten veel waarde hechten aan de Fibonacci prijsniveaus uit een grafiek. Die worden bepaald door tussenliggende lijnen van het hoogste prijsniveau in een bepaalde periode tot het laagste prijsniveau. Elk handelsplatform biedt bij de grafieken de mogelijkheid die Fibonacci punten inzichtelijk te maken.
 • RSI
  De RSI (Relative Strength Indicator) meet de snelheid en richting van een beweging, met een waarde tussen de 0 en 100: boven de 50 wordt een koopsignaal afgegeven, daaronder een verkoopsignaal. De RSI laat ook zien of een financieel product ‘overbought‘ (te snel, te veel aangekocht) of ‘oversold’ (te snel, te veel verkocht) is.
 • Moving Average
  Moving Average (voortschrijdend gemiddelde) is een gemiddelde koers die een financieel product over een bepaalde periode laat zien. Zakt de koers daaronder dan geeft het deze indicator een negatief signaal af, beweegt de koers zich erboven dan ontstaat een positief signaal.

In- en uitstapniveaus

Zoals reeds gezegd wordt technische analyse ook gebruikt om de juiste in- en uitstap niveaus voor een positie te kiezen. Er zijn hierbij verschillende strategieën mogelijk.

 • Respecteer de steun- en weerstandsniveaus
  U koopt hier het financiële product dicht tegen het steunniveau aan en verkoopt juist dichtbij het weerstandsniveau. Laten we het voorbeeld nemen van de aankoop. Uw instapniveau ligt dus zo dicht mogelijk bij het steunniveau, het maakt hierbij niet uit of de koers een zijwaartse of opgaande trend heeft. Uw uitstapniveau ligt bij winstneming zo dicht mogelijk bij het weerstandsniveau en ligt bij het nemen van verlies net onder het steunniveau.
 • Wacht op een break door steun- of weerstandsniveaus

U kunt ook wachten op een ‘break out’: u koopt dan wanneer de weerstandslijn (aan de bovenkant) of de steunlijn (aan de onderkant) wordt gebroken. Koopt u de break, dan ligt uw uitstapniveau bij het nemen van verlies, wanneer de koers weer terugzakt onder het niveau wat tot het moment van de break weerstand bood. Winstneming kan nog even op zich laten wachten omdat de grafiek zich in ‘ongeroerd water’ bevindt en nog wel een tijdje door kan stijgen. Bij een break aan de onderkant werkt het hier beschrevene vice versa.

Wanneer u gaat handelen op basis van technische analyse is strakke discipline vereist. Zowel winst- als verliesneming moeten altijd, aan de hand van de grafiek en indicatoren, van te voren worden bepaald en moeten te allen tijde uitgevoerd worden.

Houdt u zich verder ook altijd aan de volgende clichés, dan komt het met handelen wel goed: buy low, sell high of buy high, sell higher en cut your losses, run your profits!