Hoe weet Google waar je pagina over gaat?

Zoals eerder uitgelegd weet je inmiddels dat Google iedere pagina van je website bekijkt en aan de hand van de woorden die je op je pagina gebruikt leert waar je pagina over gaat. Aan de hand van alle pagina’s van je website, of clusters van pagina’s van je website kan Google vervolgens bepalen waar je website over gaat.

Maar, niet alles telt even zwaar op een pagina. Een titel van de pagina zegt veel meer over de inhoud dan een zin in de tekst. Aan de andere kant zegt een link ook weer iets over de inhoud van de pagina. In dit artikel wordt uitgelegd wat de verschillende HTML elementen van een pagina zijn die je kunt gebruiken om Google te laten weten wat het onderwerp van de pagina is.

Hoe Google weet waar je pagina over gaat?

  • Title tags
  • Heading tags
  • Content in de body van de tekst
  • Linkteksten van externe sites
  • Relevantie van externe sites
  • Onderwerp van pagina’s in de omgeving
  • Meta description

Title tags: de titel van je pagina

De title tag van een pagina is de titel van de pagina. Deze is te zien in de balk van je browser en wordt vaak gebruikt als link van je listing in Google waar men op kan klikken. De title tag is een belangrijke HTML tag aangezien Google deze beschouwd als de tag waar je over het algemeen de belangrijkste woorden in zet. Zorg dus dat je de title tag op de juist manier inricht. Let hierbij op het volgende

  • Keywords
  • CTR (Click Through Ratio)

Ten eerste is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je title tag zoektermen bevat waarop je graag gevonden wilt worden. Je zult namelijk hoger komen op die zoektermen door ze op te nemen in de title tag. De title tag is simpelweg ween ranking factor.

Aan de ander kant kijkt Google ook naar CTR. Hoe hoger de CTR van een listing in Google, hoe beter. Want ook dit is een ranking factor. Google kijkt naar hoeveel mensen doorklikken naar een zoekresultaat en bepaald hiermee mede of een resultaat geschikt is of juist niet. Daarnaast is een hoge CTR natuurlijk van belang voor zoveel mogelijk bezoekers.

Ten slotte moet je er rekening mee houden dat de zoekresultaten ook op mobiele apparaten weergegeven worden. Zorg dus dat je title tag niet te lang is want dan wordt deze afgekapt. Over het algemeen houd ik zelf de vuistregel van 60 tekens aan.

Heading tags

Headings zijn het verlengstuk van je title tag. Hiermee geef je namelijk koppen aan je teksten. Door deze heading tags krijgt je tekst meer opbouw en Google kijkt ook naar deze tags om te bepalen waar de pagina over gaat. Heading tags zijn geen zware ranking factor, maar ze zijn wel goed te gebruiken om Google te laten zien wat de opbouw van de pagina is. Vooral als er veel inhoud op de pagina staat. Hiermee kun je dus meer nadruk leggen op secudaire keywords en long tail keywords op de pagina.

Content in de body van de tekst

Uiteraard is de content van de pagina, de tekst, het belangrijkste deel van de pagina. Hier valt of staat je ranking. Let op dat Google alleen de broncode bekijkt op zoek naar tekst. Aan de hand van deze tekst wordt je vervolgens in de zoekresultaten getoond op termen die in de tekst voorkomen. Komt een term niet voor in de tekst? Dan wordt je ook niet getoond.

Google kijkt naar iedere paragraaf. Het legt ook verbanden tussen woorden, zinnen en paragrafen. Maar ook tussen de koppen en de tekst eronder. Zorg er dus altijd voor dat je belangrijkste zoektermen verspreid door de tekst terug te lezen zijn.

Linkteksten van externe sites

Zoals eerder vermeld kom je hoger in Google als een andere site met een link naar jouw website verwijst. Maar ook de linktekst van die link is belangrijk. Die linktekst is als het ware de tekst waar je op klikt. Volgens Google zegt die tekst iets over de link, en Google beschouwd die tekst dus dan ook als een beschrijving. De gelinkte site zal daardoor hoger komen in Google voor die tekst.

Echter, hier is in het verleden veel misbruik van gemaakt. Door gewoon heel veel links te spammen met een tekst waarop je hoog in Google wilde komen. Tegenwoordig kan dit niet meer zo makkelijk. Er zijn filters ingebouwd die checken hoe vaak een bepaalde linktekst gebruikt wordt. Het beste is om deze af te wisselen. Persoonlijk laat ik het aan de eigenaar van de andere website over om te bepalen met welke linktekst ze linken.

Relevantie van externe sites

Google kijkt niet alleen naar de relevantie van externe sites die naar jouw site linken. Maar bepaald ook mede het onderwerp van jouw site door te kijken naar welke sites er nu naar je linken. Hiermee wordt dus ook bepaald of jij een gerelateerd resultaat bent of niet. Niet een heel belangrijke ranking factor, maar wel eentje om te onthouden omdat je hiermee beter zult begrijpen hoe Google gebruik maakt van externe bronnen om haar zoekresultaten te bepalen.

Onderwerp van pagina’s in de omgeving

Het onderwerp van pagina’s die in de omgeving liggen klinkt een beetje verwarrend. Het gaat hierbij vooral om “onderliggende pagina’s”. Dus, stel, in dit geval ben je het dossier over “hoger komen in Google” aan het lezen. Hier zijn een paar pagina’s onder vermeld, waaronder de pagina die je nu aan het lezen bent. Maar alle andere pagina’s in het dossier zitten hier ook onder. Aan de hand van het onderwerp van al deze pagina’s zal Google snappen dat de hoofdpagina gaat over zoekmachine optimalisatie en hoe je hoger in Google komt.

Meta description

De meta description is niet direct te zien op je website. Deze is wel in de broncode te lezen en kun je in veel content management systemen in te voeren (WordPress bijv.). De Meta description wordt door Google gebruikt in de zoekresultaten, namelijk de beschrijving bij je listing. De tekst die je hierin gebruikt wordt niet gebruikt om je voor te ranken, daar hoef je het dus niet voor te doen. Maar de description kan wel helpen om je site meer kliks te geven vanuit de zoekresultaten. Een hogere CTR dus.